Shipping & Returns

เงื่อนไขการจัดส่ง

1. ร้านจัดส่งสินค้าวัน จันทร์ / พุธ / ศุกร์

    ตัดรอบ 23:00 ก่อนวันส่ง

2. ระยะเวลาในการส่ง

    การส่งแบบ (ลทบ.)

    ถ้าลูกค้าอยู่ในเขต กทม. ส่งแบบ 'ลทบ' น่าจะถึงประมาณ 1-3 วันนับจากรอบวันที่ส่ง

    ขึ้นอยู่กับเขตการจัดส่งแต่ละพื้นที่ ถ้าลูกค้าอยู่ ตจว. ส่วนใหญ่ใช้เวลา 2-5 วัน นับจากรอบวันที่ส่ง

 

    การส่งแบบ (EMS)

    ลูกค้าอยู่ในเขต กทม. และ ตจว. ส่วนใหญ่ จะถึงไม่เกิน 1-2 วัน จากรอบวันที่ส่งค่ะ

    บริการจัดส่งโดย (Messenger)

    ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทางของผู้รับสินค้า (เฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น)

3. ในกรณีที่สินค้าสูญหาย ทางร้านยินดีส่งสินค้าให้ใหม่ หลังจากมีการตรวจสอบแน่ชัดว่าเกิดกรณี           สูญหายแล้วเท่านั้น

การเปลี่ยนสินค้า

1.  สามารถเปลี่ยน 'รุ่นสินค้า' หรือ 'สี' ได้หลังจากที่ซื้อไม่เกิน 7 วัน โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

     ค่าส่งทั้งหมด

 2. หากสินค้าชำรุด โดยเกิดจากการขนส่ง สามารถแจ้งเคลม เพื่อรับสินค้าชิ้นใหม่ได้